Variationskoder

FARVE OG PRINTVARIATION

Farver og skygger på alle fliser varierer til en vis grad fra flise til flise og fra produktion til produktion. Det er særligt anvendt ved keramiske fliser.

Man inddeler flisernes farvevariation i fire versioner: V1: lav, V2: moderat, V3: høj, V4: meget høj.

V1 - Ensartet udseende: 
Forskellene mellem fliser fra samme produktion er minimale

V2 - Svag variation:
Tydelige forskelle i tekstur og i eventuelle mønstre i flisen 

V3 - Moderat variation:
Betydelig variation på hver enkelt flise. F.eks. kan "den lille smule farve" der fremgår  på en flise, være den primære farve på den flise

V4 - Betydelig Variation:
Tilfældige farveforskelle fra flise til flise, så en flise kan have helt andre farver end andre fliser. Således vil den endelige installation være unik