Pleje og vedligehold af teglbelægninger

vedligeholdelse-af-teglklinker01-min

En teglbelægning har en lang levetid, da teglklinker på grund af deres beskaffenhed ikke er følsomme overfor miljøet.

Teglklinker er brændt af ler, ved meget høje temperaturer til et keramisk produkt. En korrekt udført klinkebelægning kræver ingen speciel pleje, dog tilrådes på det kraftigste, at man jævnligt kontrollerer, om der er nok fugemateriale mellem klinkerne.

Mangler der fugemateriale, kan det føre til en forskubbelse og heraf følgende kantskader på klinkebelægningen.

Vi gennemgår i følgende, hvordan du bedst muligt vedligeholder dine teglklinker:

– Smuds på teglklinker
– Slør på overfladen
– Vinterpleje
– Mos, alger og ukrudt
– Fugerne i teglbelægninger

Smuds på teglklinker

Teglklinker er meget modstandsdygtige overfor syre.

Kalk og mørtel kan fjernes med dertil egnede midler. Dette gælder ligeledes fedt og olie. Vi anbefaler altid at følge fabrikantens anvisninger.

Slør på overfladen af teglbelægninger

På grund af råstofsammensætningen og den høje brænding får en teglklinke som såden ikke udblomstringer. 

Dog kan man i nogle tilfælde opleve udblomstringer på en nylagt belægningsflade. Det handler her om vandopløselige salte som natrium-, kalium- eller magnesiumsulfat som fra underlaget transporteres med fugtighed til klinkens overflade, en såkaldt kapillar-transport.

Det handler om vandopløselige salte, der kan fejes væk, fjernes med almindeligt vand, eller forsvinder af sig selv i vejr og vind. Med en fugtig klud kan man gnide på et lille stykke belægning, for at afprøve om der er tale om et vandopløseligt udtræk.

I mere hårdnakkede tilfælde kan man fjerne dette slør med højtryksrenser eller i sidste instans et stenrensemiddel. I disse tilfælde bør man være obs på hvilke materialer man har brugt i bundopbygning eller som fugemateriale, da det er herfra saltudtrædningen kommer.

 

Vinterpleje af teglbelægninger

Teglklinker tåler vintersaltning, men af miljømæssige hensyn anbefales grusning. Efter vintersaltning kan der forekomme en skorpe på belægningen, denne sidder i overfladen og forsvinder af sig selv eller fjernes let ved at man fejer belægningen.

Brug af UREA eller andre urinstofholdige produkter som vinterbekæmpelse FRARÅDES, da disse kan forårsage saltudtrædninger, med hvide skjolder på belægningen. Brugen af disse produkter er i øvrigt mange steder forbudt af miljømæssige årsager.

 

Mos, alger og ukrudt i teglbelægninger

Teglklinker er i reglen så hårdtbrændte, at de ikke begroes af mos og alger. Dog kan dette forekomme på fugtige skyggeliggende steder. Dette fjernes let ved at feje lidt grus over belægningen. Ukrudt fjernes på almindelig vis, ukrudtsbrænder kan med fordel anvendes.

Fugerne i teglbelægninger

Det er vigtigt, at bundopbygningsmateriale og fugematerialet passer sammen. Ved korrekt udførelse og afstemning af de benyttede materialer samt korrekt udførelse af belægningen, bør en efterfugning ikke være nødvendig.

Er fugematerialet for fint, kan det enten vaskes ud eller ned i bundopbygningen. Mangler der fugemateriale, kan det medføre en forskubning af belægningen med kantskader til følge.

Det tilrådes derfor jævnligt at kontrollere fugens tilstand. Er fugen næsten ikke eksisterende kan det føre til eventuel omlægning af belægningen.