Modtagekontrol

Når vi leverer din ordre, sørger vores chauffører for at levere produkterne på den mest hensigtsmæssige måde. Du behøver desuden ikke, at være hjemme når de leveres.

Inden produkterne tages i brug anbefaler vi dig, at foretage modtagekontrol og herunder tjekke, at formater, antal, farver og lignende er som bestilt.

Kontroller samtidig leverancen for synlige skader, fejl og mangler. 

Vi gør i denne forbindelse venligst opmærksom på, at det efter produktets ibrugtagning anses for accept af produktet og at reklamationsretten for synlige mangler derved bortfalder.

Eventuelt reklamation skal derfor ske før ibrugtagen. Kontakt hurtigst muligt kundeservice.

Betonvarer fra IBF

Der kan forekomme mindre nuanceforskelle samt kalkudfældninger på produkterne, da beton er et naturprodukt, disse udlignes over tid.

Download IBF's modtagekontrol som du også får med din levering.

AIR brikker og AIR net
Når du modtager en palle fliser fra IBF - er der lagt små hvide AIR brikker mellem hver enkelt flise. Det giver luft mellem fliserne, hvilket forhindrer fugt og det betyder dermed også færre hvide skjolder (kalkudfældninger). Endvidere reduceres ridser i overfladen når fliserne trækkes/løftes af pallen. AIR nettet som er viklet om hver palle, sørger for at der er luftcirkulation i pallerne og dermed mindskes hvide skjolder. Bemærk: Det gælder ved levering af fliser fra 30x30 cm.

Se hvordan Felix Smith har modtaget sine nye fliser og hvad han har gode råd til dig.

Husk at samle de små hvide plast brikker op...
AIR net samt AIR brikker er produceret af genanvendeligt PE plast . Vi beder dig derfor om, af hensyn til miljøet, at opsamle emballagen og kassere det i en affaldsbeholder for plast eller på nærmeste genbrugsstation.