Pleje og vedligehold af granit

Natursten er et meget robust materiale, som kræver minimal vedligeholdelse. 

For at belægningen skal beholde sin høje standart i mange år, er det dog nødvendigt med et løbende tilsyn, for at undgå omfattende skader på belægningen. 

Periodevis vedligeholdelse af granit

Fugernes fyldning er afgørende for den færdige belægnings brugsværdi. Disse skal derfor jævnligt efterfyldes for at undgå åbne fuger, som kan være årsag til at belægningen forskubber sig eller danner lunker. Derfor bør maskinel rengøring undgås de første år. 

Ukrudt bekæmpes ved evt. sprøjtning, som dog kan medføre miljøproblemer. Derudover kan anbefales damp eller gas brænding af ukrudt, undgå dog vedvarende gas brænding idet ophedning af natursten kan medføre defekter, i form af revner og ødelagte kanter. 

Pletfjerning og rengøring af olie på granit 

Rent olie opsuges ved brug af tørt sugende materiale, sand eller allerbedst kattegrus. 

Nedsivet olie forsvinder naturligt ved påvirkning af vind og vejr. Mørke oliepletter kan forsøges opløst med organisk opløsningsmiddel, herefter højtryk renses med varmt vand, eller mekanisk rengøring. 

Alger og mos på granit

Alger på granit kan fjernes med 10% salmiakopløsning eller et svampedræbende middel, de købes hos farvehandler eller i Matas. Husk at skylle efter med rent vand. Mos, der kommer af sig selv på bro- eller chaussésten kan fungere som beskyttende lag mod andre former for små-ukrudt og være vældig smukt på det rette sted.