Sorteringer af slidte/brugte brosten

Slidte og tidligere anvendte brugte brosten er et populært belægningsprodukt, som i markedet fås i mange kvaliteter.

Vi skelner mellem nye, genanvendte og brugte/slidte brosten: 

Nye brosten har aldrig været anvendt og fremstår som nye.
Genanvendte brosten
har tidligere været anvendt, men er ikke slidte.
Brugte/slidte brosten har tidligere været anvendt, formentlig i mange år og har typisk en topflade, som er slidt i mere eller mindre grad.

Vi sorterer vores brugte/slidte brosten, så de fås i følgende sorteringer, der hver i sær har deres fordele:

Sortering Produkt Beskrivelse Også kendt som
Brosten, Brugte/slidte
(klasse A)
Meget regulære sten,
som er anvendelige til belægning, kanter og støttemure.
Type 1 eller NL brosten
1. sortering

Brosten, Brugte/slidte
(københavnermix)

Regulære sten,
som er anvendelige til belægning, kanter og støttemure.
Type 1
2. sortering

Brosten, Brugte/slidte
(2. sortering)

Meget irregulære sten,
som er anvendelige til belægning eller kanter.
Type 2
3. sortering
Brosten, Brugte/slidte
(3. sortering m. emulsionsrester)
Irregulære sten,
som er anvendelige til belægning,
men emisionsrester (asfalt) forekommer på topflade.

Type 2


Alle brugte/slidte sten har som udgangspunkt typisk en topflade, som er slidt i mere eller mindre grad.